Zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdf

zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdf

zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdfZbiór liczb rzeczywistych - zadania powtórzeniowe 1. Rozªó» na czynniki pierwsze podan¡ liczb¦: (a) 284 (b) 380 (c) 3210 2. Wyznacz NWW i NWD liczb:

I. ZBIORY LICZBOWE. LICZBY RZECZYWISTE 1. Zbiór. Działania na zbiorach 2. Zbiory liczbowe. Oś liczbowa 3. Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych 4. Przedziały 5. Zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb całkowitych 6. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości o równaniach 7. Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych 8. Nierówność z jedną niewiadomą ...

TEST - Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory. Informacje o teście: To jest test jednokrotnego wyboru. Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko. Liczba pytań: 24 Poziom szkoły: liceum Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów) Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu ...

Liczby rzeczywiste – załącznik do zbioru scenariuszy. Temat 7 . Przedziały liczbowe i działania na nich. Oś liczbowa to prosta, na której zaznaczono zwrot dodatni, punkt zerowy i jednostkę: 0 1 . Przedziały liczbowe to szczególne podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Dzielimy je na przedziały ograniczone i nieograniczone ...

Zadania do samodzielnego wykonania „Przedziały liczbowe i działania na nich” 1. Zapisz za pomocą nierówności warunek: a) liczba x jest mniejsza niż –5 b) liczba k jest dodatnia c) liczba t jest nie większa niż 3 d) liczba m jest większa od –3 i mniejsza od 6 2. Zapisz warunki, jakie spełniają liczby rzeczywiste x należące do przedziału:

20. poda wartoœæ bezwzglêdn¹ liczby rzeczywistej, 21. pos³uguje siê procentami i punktami procentowymi w rozwi¹zywaniu zadañ, 22. obliczy procent prosty i sk³adany, 23. na podstawie odpowiednich obliczeñ oceni op³acalnoœæ lokat i atrakcyjnoœæ kre-dytu. 4 II LICZBY I ZBIORYLICZBY I ZBIORY

3. Wyznacz zbiory A u B, An B, A \ B i B \ A. b) A— {3,4,8, 9}, B = {3, 9} 4. A jest zbiorem dzielników liczby 24, a B — zbiorem dzielników liœzby 30. Wyznacz zbiory: A u B, An B, A \ B i B\A. 5. A jest zbiorem spólglosek w slowie maternatyka, B — zbiorem spólglosek w slowie trygonometria, a C — zbiorem spólglosek w sbwie ...

Twoich potrzeb.Liczby rzeczywiste- zestaw powtorzeniowy 1 klasa, liceum Zad.1 Podaj liczbe dzielnikow naturalnych liczby: a)8 b)3...Doc liczby rzeczywiste baza zada. Liczby rzeczywiste, logarytmy - sprawdzian (podstawa) 60 min., 22 zadania.

TEST - Pojęcie zbioru i działania na zbiorach. Informacje o teście: To jest test jednokrotnego wyboru. Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko. Liczba pytań: 18 Poziom szkoły: liceum Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów) Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu ...

zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdf poziom rozszerzony ⭐ LINK ✅ zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdf poziom rozszerzony

Read more about zbiory liczbowe liczby rzeczywiste sprawdzian pdf poziom rozszerzony.

autodrive57.ru
razborkann.ru
upr-juzhnoportovaja.ru
freemp3s.ru

Comments:
Guest
A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent.
Guest

There are many ways of going forward, but there is only one way of standing still.

Guest
If at first you do succeed, hide your astonishment.
Calendar
MoTuWeThFrStSu